ಅವಳ ಬಣ್ಣ

0
47

ಅವಳ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಕಪ್ಪು
ಆದರೇನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪು
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವಾದರೇನು
ಮೈಯು ಪ್ರೇಮ ಕರಿಯದೆ?
ಒಪ್ಪೆ ಮನವು ಕಪ್ಪು ಮೀರಿ
ಒಲವು ಹರಿಯದೆ?
ಎನ್ನ ರನ್ನೆ… ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ
ಮಿಂಚಿ ಮೆರೆದು ಸೆಳೆದಳೆನ್ನನು…

Rate this post
Previous articleDeepavu Ninnade.. Gaaliyu Ninnade..
Next articleI’Ll Be Loving You Always

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here