ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ

0
4

ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ [೩]
ಶ್ರೀರಂಗ ಬಾರೋ ನರಸಿಂಗ ಬಾರೋ

ಕಂದ ಬಾರೋ ಎನ್ನ ತಂದೆ ಬಾರೋ
ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಮುಕುಂದ ಬಾರೋ
ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ ||೧||

ದೇವ ಬಾರೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾರೋ
ಪಾವನ ಮಾಡುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಾರೋ
ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ ||೨||

ವಿಷ್ಣು ಬಾರೋ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ
ಎನ್ನಿಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ಬಾರೋ
ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ ||೩||

Rate this post
Previous articleತೋಳು ತೋಳು ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೈ
Next articleWithered Flowers

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here